Regulamin
korzystania z Sond Internetowych Hanzo

 1. Właścicielem serwisu i prawa do kodu html oraz javascript jest firma Hanzo
 2. Użytkownik generujący darmowy kod Sond Internetowych Hanzo akceptuje niniejszy regulamin
 3. Korzystanie z Sond Internetowych Hanzo jest bezpłatne.
 4. Hanzo zezwala na używanie maksymalnie stu Sond Internetowych Hanzo w obrębie jednej domeny
 5. Zamieszczanie Sond Internetowych Hanzo na stronach o tematyce niezgodnej z Polskim i międzynarodowym prawem jest zabronione.
 6. Zamieszczanie Sond Internetowych Hanzo na stronach zawierających materiały pornograficzne jest zabronione
 7. Zmiana kodu wygenerowanego na stronach sondy.hanzo.pl jest zabronione
 8. Czerpania jakichkolwiek korzyści czy odpłatne udostępnianie Sond Internetowych Hanzo jest zabronione
 9. Firma Hanzo ma prawo do umieszczania reklam w otoczeniu Sond Internetowych Hanzo
 10. Firma Hanzo ma prawo do zmiany sposobu generowania sond umieszczonych na stronach internetowych
 11. Firma Hanzo ma prawo do blokowania działania sond
 12. Sondy Internetowe Hanzo, które nie są wyświetlane przez okres dłuższy niż trzydzieści dni, zostają automatycznej usunięte
 13. Firma Hanzo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem darmowego kodu Sond Internetowych Hanzo

przejdź do serwisu tworzenia bezpłatnych sondaży

Hanzo| Web Factory| Corp Guard

©2008-2023 Hanzo,Kontakt|Site Engine