Dimensional aureal technika, rozwinięta przez która,

a3d
a3d

Stan polskiego katolicyzmu
Które z poniższych zdań najlepiej opisuje Twój związek z Kościołem Katolickim?
Nie zostałem ochrzczony w kościele katolickim
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim i nadal jestem wierzącym katolikiem
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim, jestem wierzący i formalnie jestem katolikiem, ale nie zgadzam się z oficjalną doktryną tego kościoła
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim, ale zmieniłem wyznanie na inne chrześcijańskie
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim i uważam się chrześcijanina bezwyznaniowego
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim, ale zmieniłem religię na inną, niechrześcijańską
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim, ale jestem agnostykiem
Zostałem ochrzczony w kościele katolickim, ale jestem ateistą


  DARMOWA ANKIETA  

©2008-2019 Hanzo, Kontakt|Reklama|Site Engine